top of page

Barn og ungdom

girl%20and%20toddler%20sits%20on%20gray%

Alle barn og unge i Ullensvang kommune skal oppleva tryggleik og inkludering når dei er i barnehage og skule. Barna skal bli lytta til og bli tatt på alvor. Alle vaksne har eit viktig ansvar her. Dei skal vera aktivt tilstades i leik og samspel med barna, ha kompetanse på observasjon, ”ta grep” og setta i verk tiltak på eit tidleg tidspunkt. 

Placeholder Image

Odda videregåande

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

bottom of page