top of page
silver%20sports%20coupe%20on%20asphalt%2

Bil, logistikk og transport

Kvar dag, heile døgnet, er det tusenvis av folk som jobbar for at du skal kunne kjøpe ferskt brød og drikke uansett kor i landet du opphalde deg. Når du kjøper ei vare, uansett når eller kor, så jobbar eit nettverk av logistikkoperatørar i bakgrunnen. Målet er at du skal få varene når du trengar dem, og med minst mogleg negativ påverknad av natur, miljø og klima.

Bil og veitrafikk har ein sentral plass i samfunnet. Det finnes knapt ein bransje som de siste drøyt 100 åra har forandret samfunnet meir, som i større grad har bidratt til økonomisk vekst, og dermed også til velstandsforbedtring, enn bilbransjen. Bransjens største verdiskap liggar ikkje i det som industrien generere i form av arbeidsplassar og økonomisk overskudd. Den største effekten er indirekte. Effektiv transport skapar store verdiar i alle andre deler av nærings- og samfunnslivet.

Placeholder Image

This is a Title 01

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Placeholder Image

This is a Title 02

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Placeholder Image

This is a Title 03

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

bottom of page