top of page
Student i amfi

Kompetanse 

logo kiu.png

scroll

Høgareutdanning Hardanger
Kurs Veiledning.jpg

Rådgivar for digital økonomi og ledelse

Ønsker du å ha en sentral rolle i digital utvikling på arbeidsplassen din? Dette studiet gir deg kompetanse innenfor digital teknologi, digital markedsføring, digital forretningsforståelse, organisering og ledelse i en digital tidsalder. SØK NÅ! FRIST 15. OKTOBER!

Create.jpg

Universitetet i Bergen

UiB satser særlig på områdene globale samfunnsutfordringer, marin forskning og klima og energiomstilling. Innenfor disse områdene skal UiB utnytte og utvikle breddeuniversitetets unike muligheter for faglig mobilisering, fordypning og samarbeid på tvers av faggrenser.

HVL.png

Høgskulen på Vestlandet

HVL utviklar ny kunnskap i tett dialog med omverda. Den kompetansen HVL har og den kunnskapen HVL utviklar, skal samfunnet kunne ta i bruk.

Student? Benytt deg av studiesenteret! 

I 1.etg. i Hovedlageret disponerer Næringshagen i Ullensvang eit studiesenter. Alle studentar kan booke gratis plass på studiesenteret. 

 Kunne du tenkje deg å booke plass i studiesenteret?

Kontakt Sara Tokheim sara@nhullensvang / 950 27 039

bottom of page