top of page

Velkomen til
Karriere i Ullensvang

calendar.png
YoU

Karriere i Ullensvang

Karriere i Ullensvang er ein portal for deg som ynsker å få greie på kva for moglegheiter som finst i denne flotte kommunen.

Ettersom dette er ei side som skal inspirere, motivere og informere lokal ungdom, unge vaksne og tilflyttarar er det naturleg at sida er sterkt knytt opp mot yrkes- og utdanningsmessa for Hardanger. 

Sida er tilrettelagd for at ein skal kunne lese seg opp på bransjar og næringsliv, bedrifter, utdanningsinstitusjonar og annan relevant informasjon. 

Om oss

Film: Skarv Studio

Image by Lachlan Gowen

Jobb og bu i Ullensvang

Ullensvang er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Me kan tilby eit stort nærings- og arbeidsmangfald innan både internasjonale og lokale bedrifter. Her kan ein jobbe med alt frå sider, turisme, industri, handel og mykje anna. 

Ullensvang er staden for deg som ynskjer ein mindre stressande kvardag, større moglegheiter for påverking og eit fantastisk natur- og friluftsområde.

Ullensvang har om lag 11.100 innbyggjarar fordelt utover sterke bygder og Odda by. 

bottom of page