top of page

Meiningen til de unge

Vi har i fjor høst gjennomført ein spørreundersøkelse blant elever på Odda ungdomsskule og Odda videregåande skule for å sjå om dei unge i kommunen ville vore interessert i ein slik platform som vi har skapt.

chart.png

01

Føler du at firma, bedrifter og karrieremoglegheiter er godt synlige i kommunen?

Som vi ser frå desse resultata er det klart at unge ikkje får med seg moglegheitene som finnes i kommunen på grunn av for dårleg promotering. 

02

Vil du bli i Ullensvang kommune når du skal ut i arbeidslivet?

Mange unge har lyst å bli i kommunen når dei skal arbeide, men det er også ein stor del som er usikre. Ved å vise fram moglegheitene som er i kommunen håper vi å overbevise desse til å bli i kommunen.

chart (2).png
chart (3).png

03

Veit du om karrieremoglegheiter i kommunen som du er interessert i?

Det er viktig for oss at unge ser moglegheitene kommunen tilbyr tidligst mogleg slik at de kan sjå ein potensiell framtid i Ullensvang.

04

Føler du det er eit behov for denne typen nettside?

Dei unge har vist stor interesse for denne typen nettside og føler  at dette er eit viktig verktøy for deiras valg innen studie og arbeidsplass.

chart (4).png
chart (1).png

05

Ville du brukt nettsiden?

Vi ser at nettsiden vår vil være nyttig for unge og andre utanfor kommunen og vi ser at denne plattformen vil bli tatt i bruk. Dette lar de unge få bedre forståing, oversikt og interesse for alle dei ulike karrierene og arbeidsplassene i Ullensvang

bottom of page