top of page

Kvifor gjer vi det vi gjer?

Vårt mål med Karriere i Ullensvang er å skape ein platform som gjer det lett å finne moglegheiter i Ullensvang. Vi er elever og har opplevd sjølve at jobbtilbudene her i kommunen ikkje har blitt vist fram godt nok, spesielt for studiefagsretningene. Derfor startet vi ungdomsbedriften Karriere i Ullensvang for å fikse nettopp dette problemet.

Ring oss

906-94-919

Følg

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page