top of page
Hjem
Kopi av Kopi av CH_Ullensvang_stills-74.jpg

Karriere i Ullensvang

Kva skal du bli? Kva utdanning har du lyst å ta?

Kva for nokre moglegheiter for utdanning og arbeid har du i Ullensvang?

Vil du flytte til ein rolig kommune med imøtekommende innbyggere og treng arbeid?

Alt dette og meir kan du finne ut på denne platformen.

Tida på ungdomskulen og vidaregåande er ein viktig fase kor ein må stilla seg spørsmål om framtid og utdanningsval. Med Karriere i Ullensvang kan du få svar på kva moglegheiter ein har innanfor ulike utdanningsløp og arbeidsplassar i Ullensvang.

Kvifor ha ein karriere i Ullensvang?

Vårt formål med Karriere i Ullensvang er at dei unge skal ha ein platform der dei lett kan sjå alle moglegheitene Ullensvang kommune har å tilby.

bottom of page