top of page
Kopi av Kopi av CH_Ullensvang_stills-74.jpg

Yrkes- og Utdanningsmessa

28. September 2022

Kva skal du bli? Kva utdanning har du lyst å ta?

Kva for nokre moglegheiter for utdanning og arbeid har du i Ullensvang?

Alt dette og meir kan du finne ut på Yrkes- og Utdanningsmessa.

Tida på ungdomskulen og vidaregåande er ein viktig fase kor ein må stilla seg spørsmål om framtid og utdanningsval. På Yrkes- og Utdanningsmessa kan du får svar på kva moglegheiter ein har innanfor ulike utdanningsløp og arbeidsplassar i Ullensvang.

Image by ThisisEngineering RAEng

Info til lærarar

Unge kvinner med ryggsekker

Info til elevar og føresette

Trade Show Conference

Info til utstillar

Kva skjer?

Yrkes- og Utdanningsmessa er ein viktig møteplass mellom ungdom og lokalt næringsliv. Bedrifter frå heile Ullensvang kjem til Odda Vidaregåande skule for å visa fram si bedrift/skule og svara på spørsmål om alt frå karrieremoglegheiter til det mest spennande dei held på med i bedrifta si.

 

På Yrkes- og Utdanningsmessa har du ei unik moglegheit for å bli kjend med eit varierte næringslivet og sjå dei spennande moglegheitene som finnast i Ullensvang. Utdanningsinstituasjonar og vidaragåande skular frå regionen vil være tilstades og visa fram dei ulike utdanningstilboda og programfagretningane dei har.  

Bli kjend med bransjane

Yrkes- og Utdanningsmessa er ein viktig møteplass mellom ungdom og lokalt næringsliv. Bedrifter frå heile Ullensvang kjem til Odda Vidaregåande skule for å visa fram si bedrift/skule og svara på spørsmål om alt frå karrieremoglegheiter til det mest spennande dei held på med i bedrifta si.

 

På Yrkes- og Utdanningsmessa har du ei unik moglegheit for å bli kjend med eit varierte næringslivet og sjå dei spennande moglegheitene som finnast i Ullensvang. Utdanningsinstituasjonar og vidaragåande skular frå regionen vil være tilstades og visa fram dei ulike utdanningstilboda og programfagretningane dei har.  

Kor skjer det?

Odda Vidaregåande skule - Eidesmoen 74, 5750 ODDA

logo kiu.png
bottom of page