top of page

Butikk og varehandel

people%20walking%20on%20the%20street%20d

Varehandel er ei stor og betydningsfull næring med mange sysselsatte og stor verdiskap i samfunnet. Varehandel er ein lokal bransje med mange handelsområde som i stor grad følgje bosetningsmønstra.

 

Varehandel er ei lavkompetansenæring som først og fremst satsar på intern kompetanseutvikling. Ein liten andel av dei ansatte i næringa har høgareutdanning, og det satses heller på intern kursing og opplæring enn formell videreutdanning. Bedriftene har sterke relasjoner til kundar, leverandørar og transportørar. Næringen er primært ein næring som forsynar norske forbrukarar med varer og tjenester dei har bruk for.

Placeholder Image

This is a Title 01

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Placeholder Image

This is a Title 02

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Placeholder Image

This is a Title 03

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

bottom of page