top of page

Bygg og anlegg

Image by Ben Allan

Bygg og anlegg er Norges største distriktsnæring, samstundes som det er viktig i internasjonal samanheng. Over heile verda er næringa ei vesentleg bidragsytar til arbeidsplassar og verdiskaping.

Bygg og anlegg er ein fellesnemning for all verksemd som er knyttet til oppføring, ombygging, reparasjon, vedlikehald og rivning av bygningar samt bygging og reparasjon av anlegg. Bransjen omfatter også bygging av boreplattformer i betong og montering og oppføring av prefabrikkerte bygningar og andre konstruksjonar.

Placeholder Image

This is a Title 01

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Placeholder Image

This is a Title 02

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Placeholder Image

This is a Title 03

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

bottom of page