top of page
  • Facebook
  • Instagram

Velkomen til

logo kiu.png

Karriere

i Ullensvang

Di digitale portal til YoU 2021!

Karriere i Ullensvang

Karriere i Ullensvang er ein digital portal for all informasjon om yrkes og utdanningsmessa Hardanger (YoU), næring, bedrifter, utdanning etc. i Ullensvang. Portalen er meint både som ein forlengelse av YoU men også som ein kilde til god og relevant informasjon om dei ulike moglegheitene som finnast i Ullensvang. 

  • Facebook
  • Instagram
About
bottom of page