top of page

Odda Technology

Odda Technology er firmaet for deg ynsker å arbeide med spennande høgkvalitetsprodukter innen industri og offshore - hovudsakleg til subsea.

Odda Technology

Odda Technology er ein global nøkkelleverandør av produkt med høg nøyaktigheit i industrien, offshore - hovudsakleg til subsea.

Selskapet består av personar med kompetanse og system som dei siste 40 åra har produsert, blant mange andre produkt, roterande delar for gassturbinar og jetmotorar og produsert komponentar til havsforbindelsar til verdensledande industrikunder, nasjonalt og globalt.

Med grunnlag i sin lange industrihistorie og kompetanse kan Odda Technology, ved å tilby tekniske tenester innen tidlig fase, prosjekt-, innkjøps- og produksjonskompetanse innen sveise- og maskintilverke, oppretthalde ein ledande posisjon innen alle fagområde.

Odda Technology har som mål å arbeide med partnerskapsmodellar både nasjonalt og globalt, til fordel for alle partar. Målet vårt er å være kundanes førsteval som ein strategisk partnar for krevande prosjektar beståande av utfordrande produksjon av høg nøyaktigheits-maskinering, -sveising, -kontroll og montasje / test.

Selskapets 'Industry 4.0' digitale system for styring og operativ kontroll av prosjekt og produksjon skal brukes som ein kostnadseffektiv kontakt med kundar og leverandørar, og bidra til å fremme og styrke marknadsfordelen for partane.

Arbeidsmoglegheiter

Alt frå lærlingar, operatørar og teknikare i tekniske fag til ingeniørar og prosjektleiarar innen industriell produksjon

bottom of page